ارسال مقالات

articles@ae-mag.ir

مباحث مورد توجه در فصلنامه معماری و انرژی

 

مطالعات اقلیمی

انرژی و معماری

معماری سبز و معماری پایدار

سامانه‌های غیرفعال (passive)

سامانه‌های فعال (active)

فناوری‌های نوین

شهرسازی پایدار

سامانه‌های رتبه بندی

معماری بومی – اقلیمی

ممیزی انرژی در ساختمان

نرم‌افزارهای شبیه‌ساز حوزه انرژی

بازسازی بناهای بومی – اقلیمی با رویکرد پایداری (تاریخی و کهن)

رفتارهای پایدار و ترویج فرهنگ پایداری در جامعه (سبک زندگی پایدار)

تحلیل و بررسی نمونه‌های موردی با رویکرد پایداری (ایرانی – جهانی)

 

راهنمای نویسندگان | ویرایش نخست، دی ماه 98

ارسال رزومه

cv@ae-mag.ir

logo-samandehi

 فصلنامه‌ی معماری و انرژی

©2019 | Energy and Architecture Magazine . All rights reserved

حامـیان مجلــه

Logo YAKS

ورود به سایت